Expertise na een calamiteit

Joh.R.H. van den Hende verzorgt ten behoeve van de schaderegeling na een calamiteit prompte taxaties van kunst, antiek en kostbaarheden. Deze expertises verrichten wij in opdracht van verzekeraars, tussenpersonen en verzekerden – dus ook particulieren.

Expertise

Wanneer een schade van groter belang of grotere omvang is, zal een verzekeraar vaak een schade-expert inschakelen ten behoeve van de schaderegeling.

Taxateur Joh.R.H. van den Hende is in dergelijke gevallen beschikbaar als schade-expert die in opdracht van verzekeringsmaatschappij, verzekeringsmakelaar, verzekeringstussenpersoon of de verzekerde zelf de aard, de omvang en oorzaak van de relevante schade vaststelt.

De taxateur of expert doet dan een zogenoemde expertise. Deze expertise wordt door de taxateur in de vorm van een expertiserapport aan de opdrachtgever aangeleverd.

Vaststellen en vastleggen van de schade

De omvang van de schade wordt bepaald op basis van de vastgestelde waarde van het object. Als de schade te repareren is, bepalen de reparatiekosten de omvang van de schade. Is dat niet (meer) mogelijk of economisch niet zinvol, dan zal de schade op basis van zogenaamd totaalverlies worden bepaald.

De taxateur stelt een expertiserapport op, waarin de bevindingen worden vastgelegd. Het expertiserapport wordt door de verzekeraar gebruikt om de uit te keren bedragen te bepalen.