Joh.R.H. van den Hende

Johan R.H. van den Hende verricht uitgebreide en deskundige taxaties in de ruimste betekenis op het gebied van:
 • kunst, zowel 2 als 3 dimensionaal (schilderijen o.m. De Groninger Ploeg, grafiek t/m sculpturen)
 • antiek (meubelen, keramiek t/m zilverwerken, sieraden en juwelen)
 • volledige inboedels of delen daarvan

Erkend, gecertificeerd en beëdigd Register Makelaar Taxateur

Makelaar Taxateur Joh.R.H. van den Hende is erkend door en opgenomen in het Register van de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken (Federatie TMV) (onder nummer 99/208) en gecertificeerd door Hobéon SKO systeem SRZ (onder nummer 018248) conform de internationale norm ISO 17024. Joh.R.H. van den Hende is beëdigd als MakelaarTaxateur op het vakgebied kunst, antiek en inboedelgoederen door de Arrondissementsrechtbank te Groningen en door de Kamer van Koophandel voor het eerst in 1975.

Altijd actuele en onafhankelijke taxaties en expertises

Teneinde de kennis en de prijsontwikkelingen van kunst en antiek up-to-date te houden, wordt de kunst- en antiekmarkt op de voet gevolgd,  onder andere door frequente bezoeken aan veilingen en beurzen, zowel nationaal als internationaal.  Joh.R.H. van den Hende is onafhankelijk MakelaarTaxateur in Haren en niet verbonden aan en niet in dienst van een veilinghuis, antiquair of handelaar in kunst en antiek.

Joh.R.H. van den Hende kan het volgende voor u betekenen:

 • Taxatie voor een onderlinge verdeling en/of aangifte erfbelasting
 • Taxatie inboedel in verband met beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap of bij een in legitieme stelling
 • Taxatie in verband met verkoop
 • Taxatie in verband met verzekeringsdoeleinden (conform artikel 7:960 BW)
 • Hertaxatie in verband met verzekeringsdoeleinden
 • Bemiddeling bij aan- en verkoop van kunst en antiquiteiten
 • Expertise ten behoeve van een schaderegeling na een calamiteit
 • Advisering bij aan- en/of verkoop van kunst en antiquiteiten
 • Mondelinge taxatie van een beperkte hoeveelheid

Wij hanteren een vast tarief per uur. Voor verdere informatie verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen op 050 – 312 77 33, op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 ‘s-ochtends.

Taxaties in Haren

Wilt u kunst, antiek of een inboedel laten taxeren in Noord-Nederland? Neem contact op met Joh.R.H. van den Hende in Haren voor meer informatie.