Taxaties

Voor betrouwbare, deskundige en onafhankelijke taxatie van kunst, antiek en inboedels kunt het best terecht bij

Joh.R.H. van den Hende uit Haren (Groningen).

Joh.R.H. van den Hende taxeert als gecertificeerd, geregistreerd en beëdigd makelaar/taxateur uw voorwerpen

voornamelijk in de noordelijke provinciën, maar is natuurlijk ook bereid op speciaal verzoek elders in Nederland

of buiten Nederland zijn werkzaamheden te verrichten.

Taxatie ten behoeve van een onderlinge verdeling en/of erfbelasting

Een uitgebreid gespecificeerd rapport met reële/actuele waarde wordt uitgebracht, zodat dit een degelijke basis vormt voor een onderlinge verdeling binnen de familie en/of voor de aangifte van de erfbelasting. Zo betaalt u nooit te veel belasting over de vererving van de roerende zaken en voorkomt u problemen in de familie nadat een verdeling is toegepast.

Taxatie in verband met een beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap of bij een in legitieme stelling

Een rapport uitgebracht door Joh.R.H. van den Hende geeft duidelijkheid over de stand van zaken op de overlijdensdatum en vormt de basis voor de waarde van de kunstvoorwerpen en het antiek alsmede de resterende inboedel op het moment van overlijden.

Taxatie in verband met een eventuele verkoop

Makelaar Taxateur Joh.R.H. van den Hende zal u te allen tijde de juiste en actuele onderhandse verkoopwaarde geven. Indien u dat wenst, kan na de taxatie bij geschiktheid Makelaar Taxateur Joh.R.H. van den Hende bemiddelen bij verkoop.

Taxatie in verband met verzekeringsdoeleinden, conform artikel 7:960 BW

Het betreft hier de zogenaamde voortaxatie of vaste taxatie. Aan het uitgebreide rapport uitgebracht door Joh.R.H. van den Hende kunt u zien hoe hoog de verzekerde waarde dient te zijn. U bent nooit onder- of oververzekerd en na een calamiteit krijgt u de getaxeerde waarde uitgekeerd door uw verzekeringsmaatschappij. Na verloop van tijd dient de taxatie te worden herzien (de zogenoemde hertaxatie). Dit neemt minder tijd in beslag, omdat doorgaans alle gegevens reeds bekend zijn.

Mondelinge taxatie

Mondelinge taxatie is mogelijk bij een beperkte hoeveelheid objecten. Er zal in dat geval uiteraard geen schriftelijke rapportage worden uitgebracht.